Για Νέους 18-22 Ετών:

Διεξάγονται σε δεκαπενθήμερα καθ όλη τη διάρκεια του έτους 

1ο camp: 21 Δεκεμβρίου 2014 - 4 Ιανουαρίου 2015 

Τόπος διεξαγωγής:  Hotel, Kavala Greece 

Γλώσσα Διδασκαλίας :Ελληνική

Γλώσσα επικοινωνίας :Αγγλική 

 

 

 

Διδάσκονται κατόπιν επιλογής

Νέα ελληνικά για αρχάριους 

Νέα ελληνικά για προχωρημένους 

Νέα ελληνικά για πολύ προχωρημένους 

Αρχαία Ελληνικά 

Αρχαία Ελληνική Ρητορική 

Αρχαία Ελληνική Τραγωδία 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία