Για Νέους 23-28 Ετών:

Διεξάγονται σε δεκαπενθήμερα καθ όλη τη διάρκεια του έτους 

 1ο camp: 21 Δεκεμβρίου 2014 - 4 Ιανουαρίου 2015 

 

Τόπος διεξαγωγής: ……… Hotel, Kavala Greece 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γλώσσα επικοινωνίας: Αγγλική 


Διδάσκονται κατόπιν επιλογής: 

Νέα ελληνικά για αρχάριους 

Νέα ελληνικά για προχωρημένους 

Νέα ελληνικά για πολύ προχωρημένους 

Αρχαία Ελληνικά 

Αρχαία Ελληνική Ρητορική 

Αρχαία Ελληνική Τραγωδία 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία