Από 28 και πάνω…..:

Διεξάγονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους σε δεκαπενθήμερα  

Γλώσσα Διδασκαλίας :Ελληνική

Γλώσσα επικοινωνίας :  Αγγλική

Διδάσκονται κατόπιν επιλογής: 

Νέα ελληνικά για αρχάριους 

Νέα ελληνικά για προχωρημένους 

Νέα ελληνικά για πολύ προχωρημένους 

Αρχαία Ελληνικά 

Αρχαία Ελληνική Ρητορική 

Αρχαία Ελληνική Τραγωδία 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ